Bezpečnostní audity a posuzování objektů

Klíčem k úspěchu je správná identifikace a účelná eliminace bezpečnostních rizik.

Jste si vědomi všech bezpečnostních rizik, která hrozí vašemu provozu? Jste si jisti, že jsou Vaše bezpečnostní opatření dostatečná a že byla nastavená efektivně?

Pro zvýšení úrovně zabezpečení provádíme komplexní bezpečnostní posouzení objektu, které obsahuje:

  • Odborné objektivní posouzení objektu a zhodnocení současného stavu, zajištění a funkčnosti jeho zabezpečení
  • Identifikace všech rizik vyplývajících z aktuálně nastavených bezpečnostních opatření
  • Navržení efektivních bezpečnostních opatření ke snížení, případně k úplné eliminaci těchto rizik

Bezpečnostní posouzení objektu zahrnuje zejména:

  • Plášťovou ochranu objektu (zajištění vstupů a výstupů, logické řešení vnitřního prostoru z hlediska ochrany místností, zajištění oken, apod.)
  • Výrobní procesy (například procesy související s dovozem materiálu do výroby, jeho přejímkou a uskladněním, procesy související s výrobou, balením a expedicí hotových produktů, apod.)
  • Ostatní procesy (procesy týkající se zaměstnanců, návštěv, externích společností a dalších osob, které mohou vstupovat a pohybovat se po Vašem objektu)
  • Bezpečnostní technologie jako jsou například CCTV, EZS, EKV, EPS, apod. (posouzení úrovně bezpečnostních technologií z hlediska rozsahu, logiky umístění, výstupů, apod.)
  • IT procesy (ochrana citlivých informací)
  • Požární ochrana (úroveň požární ochrany, minimalizace rizika vzniku požáru, případně minimalizace škod na životech, zdraví a majetku při vzniku požáru)
  • Další oblasti s ohledem na specifika konkrétního objektu