Energetický management

energeticky-management
Promyšlená péče ze všech úhlů.

Účty za energie dnes tvoří významnou položku v každém rozpočtu. Pro naše klienty proto zajišťujeme energetické služby spolu s optimalizací nákladů na spotřebu médií.

  • příprava a projednání smluv na dodávky a distribuci médií
  • plánování, vyhodnocování a sjednávání dodávek médií s dodavateli
  • provádění odečtů spotřeby energií, porovnání a optimalizace spotřebovaného a sjednaného odběru
  • kontrola dodavatelských faktur a porovnání se skutečnými odběry
  • poradenská činnost při změnách instalovaného příkonu
  • pravidelné zpracování výkazů a diagramů o spotřebě energií, objemové a cenové vyhodnocování, optimalizace spotřeby energií
  • výběr poskytovatele el. energie