Kontakt

HA-SEC Services s.r.o.
Jaselská č. 599/30
160 00 Praha 6 – Bubeneč

Centrála: +420 277 000 336

IČO: 020 29 294
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u rejstříkového soudu v Praze, oddíl C, vložka 214587
DIČ: CZ02029294
č.ú. 5051011992/5500

Jednatel společnosti:

Mgr. Karel Hadrbolec
E: hadrbolec@ha-sec.cz
hasec@ha-sec.cz