Správa a vymáhání pohledávek

sprava-a-vymahani-pohledavek
Nenechte se dusit druhotnou platební neschopností!

Druhotná platební neschopnost, která vychází z dlouhodobě nesplacených závazků, je nepříjemnou zátěží pro každou společnost. V dnešní ekonomicky nestabilní době, kdy se nedodržování finančních závazků stává všeobecným fenoménem, vítězí společnosti, které neponechávají své cash flow náhodě a svěří zodpovědnost za svoje pohledávky silnému partnerovi.

Spravujeme a vymáháme pohledávky téměř v jakékoli výši pro fyzické i právnické osoby vzniklé nedodržením závazků dlužníků:

 • z běžného obchodního styku (nezaplacené faktury, nedodržené povinnosti z obchodních smluv),
 • ze smluv o půjčkách,
 • z vystavených směnek,
 • z uznání závazků,
 • z nájemních smluv,
 • z povinností ručitele,
 • z jakýchkoliv jiných legálních titulů
Převezmeme kompletní agendu vašich pohledávek a postaráme se o jejich účinné vymožení bez vynaložení dalších finančních prostředků.

Naše služby zahrnují komplexní souhrn odborných činností od prostudování stávajícího stavu pohledávky, pátrání po dlužníkovi až po vyřešení dané situace:

 • prostudování a příprava písemných dokumentů
 • realizace pohledávky
 • právní poradenství a servis
 • pečlivé plánování
 • koordinace s právníky a exekutory
 • úzká spolupráce s orgány činnými v trestním řízení
 • právní poradenství
 • zajištění zástavního práva

Součástí jsou také právní a finanční služby a spolupráce s orgány činnými v trestním řízení.

Prvotní posouzení případu a prověření situace dlužníka vám poskytneme v rámci bezplatného servisu, který zahrnuje:

 • prověření existence dlužníka
 • posouzení bonity dlužníka/pohledávky,
 • posouzení vhodnosti pohledávky pro mimosoudní vymáhání,
 • kontrola titulu pohledávky (kontrola správnosti po právní stránce, legálnosti, promlčení, apod.)

Naší standardní odměnou je 30 – 50% z vymožené částky. Pro naše dlouhodobé a významné klienty je provize snížená na 20%.