Technické posouzení stavu objektů

technicke-posouzeni
Závadám, poruchám a haváriím je lépe předcházet, než odstraňovat jejich následky

Znáte stav svého technického vybavení? Jste si jisti, že máte vše pod kontrolou a že vám nehrozí žádná havárie? Kdy bude třeba investovat do nákladných oprav nebo nákupu nového zařízení a s jakými investicemi můžete počítat?

Odpověď na všechny tyto i další otázky vám poskytne technický posudek zpracovaný na základě kompletní kontroly a posouzení aktuálního technického stavu objektu a jeho technologického vybavení.

Technický posudek obsahuje:

  • Kompletní zprávu o technickém stavu veškerého instalovaného zařízení, dostupnosti technické dokumentace
  • Popis nejzávažnějších problémů chodu objektu z pohledu technické údržby.
  • Popis nedostatků, poruch, závad technologických a stavebních celků včetně fotodokumentace s ukázkami závad
  • Návrh opatření a úprav vedoucích k zabezpečení bezpečného a efektivnějšího provozu.